close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OBECNOŚĆ W SEKRETARIACIE OECD

 • Polska była obecna w Sekretariacie OECD już przed uzyskaniem przez nasz kraj członkostwa w Organizacji. Pierwsi Polacy zostali zatrudnieni w OECD w pierwszej połowie lat 90-tych jako eksperci lub konsultanci na umowach okresowych, gdyż tylko taka forma zatrudnienia była możliwa dla specjalistów z krajów niebędących członkami OECD. Na opracowywanie ściśle określonych projektów byli też delegowani przedstawiciele poszczególnych resortów, głównie na okresy trzy i sześciomiesięczne. Po przystąpieniu Polski do OECD w 1996 r. powstała dla obywateli polskich możliwość zatrudnienia w Sekretariacie Organizacji,  w członkostwa w prezydiach komitetów i ich grup roboczych oraz organów wybieralnych.

   

  Zatrudnienie obywateli Polski w OECD

  Obecnie w OECD pracuje ponad pięćdziesięciu obywateli polskich w takich dyrektoriatach jak np.: Dyrektoriat ds. Finansów i Przedsiębiorczości, Dyrektoriat ds. Ekonomicznych, Dyrektoriat Ochrony Środowiska, Dyrektoriat Handlu i Rolnictwa, Dyrektoriat Nauki, Technologii i Przemysłu, w Sekretariacie Relacji Globalnych, w programie SIGMA, czy w afiliowanej przy OECD Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA).

   

  Członkostwo w prezydiach (biurach) komitetów OECD i ich grup roboczych

  Wielu delegatów krajowych na komitety, ich grupy robocze znacząco angażuje się w prace ww. ciał pełniąc funkcje w prezydiach m.in. Komitetu Ładu Korporacyjnego, Grupie Roboczej ds. Statystyk Inwestycyjnych, Grupy Roboczej nr 1 ds. Polityki Makroekonomicznej, Grupie Roboczej ds. RBC. Przedstawiciel Polski został także w 2017 r. wybrany na Przewodniczącego Komitetu Budżetu i Wydatków IEA.

   

  Funkcje w organach OECD

  Od 2009 r. Polska pełni funkcje w strukturze Programu Regionalnego OECD „Konkurencyjność Eurazji”. Funkcje te sprawowane są zwyczajowo przez kolejnych Stałych Przedstawicieli RP przy OECD. Od 2009 r. Polska współprzewodniczy Komitetowi Sterującemu Inicjatywy dla Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego, Polska jest też wiceprzewodniczącym Rady Doradczej Programu „Konkurencyjność Eurazji”, która pełni doraźne funkcje kontrolne w tym Programie (od 24 listopada 2015 r. tj., od utworzenia organu); w latach 2013-2014 Polska była przewodniczącym Okrągłego Stołu Konkurencyjności Eurazji, zaś na funkcję wiceprzewodniczącego Okrągłego Stołu, Polska została wybrana 24 października 2017 r. Ponadto, Stali Przedstawiciele RP przy OECD pełnią i pełnili następujące funkcje:

   

  • Ambasador Aleksander Surdej (2016 -)  – wiceprzewodniczący Okrągłego Stołu Konkurencyjności Eurazji (od 1 stycznia 2018), lider Nieformalnej Grupy Refleksyjnej ds. RPA (od 25 października 2016), członek Komitetu Ewaluacyjnego (od czerwca 2018);

    

  • Amb. Jakub Wiśniewski (2014-16) - wiceprzewodniczący Rady Doradczej Programu Konkurencyjność Eurazji (2015-2016);

    

  • Amb. Paweł Wojciechowski (2010-14) – przewodniczący Rady Zarządzającej Centrum Rozwoju (2011-2014), przewodniczący  Okrągłego Stołu Konkurencyjności Eurazji, lider Nieformalnej Grupy Refleksyjnej ds. Brazylii oraz dziekan Korpusu Dyplomatycznego w OECD (2013–2014).

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: