close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KOORDYNACJA WSPÓŁPRACY POLSKI Z OECD

 • Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD jest placówką zagraniczną podległą Ministrowi Spraw Zagranicznych, który odpowiada za koordynację polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz za stosunki RP z organizacjami międzynarodowymi, zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z dnia 4 września 1997 r. (z późn. zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1385, Nr 240, poz. 1429). Placówka posiada w swoich szeregach także przedstawicieli resortów ds. gospodarki i finansów.

   

  Ważną funkcję w obszarze współpracy Polski z OECD pełni międzyresortowy Zespół ds. Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, utworzony  na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1997 r. (z późn. zm.: zarz. nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2002 r., z dnia 6 września 2012 r., oraz ostatnie z dnia 13 lipca 2016 r.).

   

  Zespół jest organem doradczym Rady Ministrów, do którego zadań należy:

  1. Przedstawianie Radzie Ministrów wniosków i stanowisk w sprawach dotyczących realizacji zadań wynikających z członkostwa w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Memorandum - Stanowiska rządu RP wobec niektórych aktów prawnych OECD;
  2. Przygotowywanie propozycji wniosków dotyczących działań związanych z udziałem Polski w pracach OECD;
  3. Dokonywanie oceny zgodności stanowiska rządu RP prezentowanego na forum Organizacji ze stanowiskiem prezentowanym na forum innych organizacji międzynarodowych;
  4. Doradzanie w sprawach dotyczących stanowiska rządu RP na posiedzeniach Rady Ministerialnej OECD;
  5. Doradzanie w sprawach propozycji stanowiska strony polskiej w kwestii programu i budżetu OECD;
  6. Inicjowanie innych działań związanych z wykonywaniem zadań wynikających z uczestnictwa Polski w OECD.

    

   Minister ds. gospodarki odpowiada (w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych) za koordynację współpracy pomiędzy Polską a OECD. Obecnie przewodniczącym Zespołu jest Krajowy Koordynator współpracy RP - OECD, pan Tadeusz  Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, a jego zastępcami są: pan Szymon Szynkowski vel Sęk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz pan Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.


    

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: