close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KALENDARIUM - ARCHIWUM

 • 2019

  • 4-5 lipca - Szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu z udziałem Sekretarza generalnego OECD Angela Gurrii. Szczyt Bałkanów Zachodnich był głównym wydarzeniem polskiego przewodnictwa w Procesie Berlińskim w 2019 r
  • 17 czerwca - koncert muzyki Chopina w wykonaniu Jacka Kortusa zorganizowany przez SP RP przy OECD w siedzibie Stacji PAN. Koncert zgromadził ambasadorów OECD oraz władze Organizacji z Angelem Gurrią, Sekretarzem Generalnym na czele.
  • 23 maja – ogłoszenie przygotowanej przez SP RP przy OECD publikacji „Inside the OECD: the Committees and their Chairs  zawierającej wywiady z przewodniczącymi komitetów OECD.
  • 22-23 maja - sesja Rady Ministerialnej OECD (MCM) pod hasłem „Harnessing Digital Transition for Sustainable Development: Opportunities and Challenges”  z udziałem  Wiceministra Ministra Przedsiębiorczości i Technologii Marcina Ociepy, Wiceministra Spraw Zagranicznych Marcina Przydacza, Wiceministra Cyfryzacji Karola Okońskiego oraz Wiceministra Energii Tomasza Dąbrowskiego. Uczestnicy dyskutowali o sposobach wzmocnienia inkluzywnego wzrostu gospodarczego w dobre cyfrowej transformacji gospodarki.
  • 20-21 maja - FORUM OECD  „Świat w tyglu e-mocji”. Wśród wydarzeń sesje z udziałem Polaków, w tym Interactive workshop: Unlocking the Potential for Partnership z udziałem Pana Krzysztofa Izdebskiego, Dyrektora Programowego Fundacji ePaństwo; Interactive workshop: The Promise and Challenges of Artificial Intelligence z udziałem Pana Krzysztofa Szuberta, Visiting Fellow Uniwersytetu Oxfordzkiego, Doradcy Strategicznego NASK, byłego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji; Talk Together - Digitalisation & Agriculture z udziałem Pana Adama Sawickiego, Chief Digital Officer – AmRest.
  • 20 maja - posiedzenie Nieformalnej Grupy Refleksyjnej OECD ds. Republiki Południowej Afryki, któremu przewodniczył Ambasador Aleksander Surdej, Lider Grupy.
  • 9 kwietnia - Seminarium „Beyond GDP: Measuring what counts for economic and social performance” z udziałem Martine Durand, Głównego Statystyka OECD, w siedzibie Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa. Prof. Martine Durand zaprezentowała Raport OECD pt. Beyond GDP: measuring what counts for economic and social performance autorstwa Josepha E. Stiglitza, Jeana-Paula Fitoussi’ego i Martine Durand
  • 8 kwietnia - seminarium naukowe „Measuring Economic and Social Well-Being” z udziałem prof. Martine Durand, Głównego Statystyka OECD, w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W trakcie seminarium przedstawiano i analizowano najnowsze osiągnięcia w pracy nad miernikami dobrobytu gospodarczego i społecznego.
  • 22 marca – seminarium w Paryżu poświęcone walce z korupcją  w krajach Grupy Wyszehradzkiej (Polskę reprezentowała Pani sędzia Katarzyna Naszczyńska z MS, przedstawicielka Polski w Grupie Roboczej OECD ds. Zwalczania przekupstwa w transakcjach międzynarodowych oraz Pan Sławomir Grzelak, Dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji w Najwyższej Izbie Kontroli.
  • 20-21 marca - Forum OECD poświęcone uczciwości oraz zwalczaniu korupcji, 2019 OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum z udziałem przedstawicieli Polski: Pana Sławomira Grzelaka, Dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji w Najwyższej Izbie Kontroli oraz Pana Grzegorza Ocieczka, Wiceszefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
  • 15 marca - seminarium Europe's Growth Champion poświęcone pracy Prof. Marcina Piątkowskiego na temat źródeł ekonomicznego sukcesu Polski. Wśród dyskutantów: prof. Alvaro Pereira, Dyrektora Departamentu Ekonomicznego OECD, Sergieja Gurieva, Głównego Ekonomisty Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Profesora Wima Naude, z Uniwersytetu w Maastricht. Seminarium prowadził Amb. Aleksander Surdej.
  • 11-12 marca – Konferencja Ministerialna „OECD Going Digital Summit” z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Karola Okońskiego.
  • 25 luty - warsztaty zorganizowane przez IEA nt. przyszłości energii jądrowej z udziałem przedstawicieli państw członkowskich IEA, z udziałem przedstawicieli Polski: Wice-Minister Energii Tomasz Dąbrowski oraz Wice-Minister Środowiska Michał Kurtyka.
  • 13-15 luty - konferencja Sieci Parlamentarnej OECD z udziałem delegacji Sejmu RP w składzie: Poseł Waldemar Andzel, Poseł Bartosz Jóźwiak, Poseł Bożena Kamińska  i Poseł Michał Szczerba. W spotkaniu uczestniczyło 165 parlamentarzystów i 45 urzędników parlamentarnych z 37 krajów świata.
  • 15 stycznia - posiedzenie Nieformalnej Grupy Refleksyjnej OECD ds. Republiki Południowej Afryki, któremu przewodniczył Ambasador Aleksander Surdeja, Lider Grupy.
  • 15 stycznia - seminarium dla Ambasadorów Atelier des Ambassadeurs zorganizowane przez SP RP przy OECD we współpracy z Sekretariatem OECD dot. inkluzywnego wzrostu: Issue Paper on People Centred Growth oraz koncert pianistki Ewy Osińskiej.

   

  2018

  • 13 grudnia – konferencja w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach poświęcona polityce rozwoju miast. Wśród prelegentów SG OECD Angela Gurria oraz Amb. Aleksander Surdej.
  • 6 grudnia - briefing w SP dla uczestników wizyty studyjnej w Paryżu (polskich przedsiębiorców i specjalistów odpowiedzialnych za upowszechnianie wiedzy o procedurach zamówień publicznych w organizacjach międzynarodowych) poświęcony pracom OECD i jej polityce przetargowej.
  • 19-21 listopada - konferencja wysokiego szczebla Tydzień Eurazji OECD z okazji 10.lecia działalności Programu Konkurencyjność Eurazji z udziałem Wiceministra Spraw Zagranicznych Macieja Langa.
  • 19-20 listopada -  sesja Grupy OECD ds. Strategii Globalnej pod hasłem: „Promoting innovation and its diffusion to shape the world of tomorrow: from local to global challenges” z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Pana Marcina Ociepy.
  • 25 października – uroczystość w OECD z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz występ kwartetu skrzypcowego wykonującego muzykę Moniuszki i Wieniawskiego zorganizowana przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD w Paryżu.
  • 17 października - seminarium z okazji X-lecia przystąpienia Polski do IEA (International Energy Agency) w siedzibie Ambasady RP we Francji zorganizowane przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD i Ambasadę  RP we Francji. W wydarzeniu udział wzięli: Pan Michał Kurtyka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Pan Piotr Grzegorz Woźniak, prezes PGNiG. Sesję prowadził Amb. Aleksander Surdej.
  • 10 października - współorganizacja (wraz pozostałymi krajami Grupy Wyszehradzkiej – V4) seminarium „Economic Convergence and Digital Transition” w siedzibie OECD. W panelu dyskusyjnym wystąpił Amb. Aleksander Surdej.
  • 2 października - wykład Ambasadora Aleksandra Surdeja inaugurujący nowy rok akademicki w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
  • 21-22 czerwca - warsztaty „Współpraca polskiej statystyki publicznej z OECD – konsultacje eksperckie oraz warsztaty dotyczące wykorzystania zasobów informacyjnych OECD dla potrzeb prowadzenia polityki w oparciu o dowody zorganizowane w Warszawie z udziałem GUS.
  • 19 czerwca - posiedzenie Nieformalnej Grupy Refleksyjnej OECD ds. Republiki Południowej Afryki prowadzone przez Ambasadora Aleksandra Surdeja, Lidera Grupy.
  • 11 czerwca – koncert muzyczny dla ambasadorów i władz OECD w Stacji Naukowej PAN „Od Chopina do Paderewskiego” w wykonaniu Marka Drewnowskiego.
  • 04-11 czerwca - wystawa „Metamorphoses d’une ville. Trois visages de Varsovie” w głównej siedzibie  OECD. Wystawa przedstawiała miasto w trzech historycznych momentach XX wieku: Warszawa w latach 30, na przełomie lat 40 i 50 oraz Warszawa dzisiaj. Wystawa we współpracy z Domem Spotkań z Historią oraz Instytutem Polskim w Paryżu.
  • 4 czerwca - wizyta studyjna w centrum operacyjnym EUTELSAT w Rambouillet zorganizowana dla Ambasadorów państw członkowskich i przedstawicieli OECD  przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECO we współpracy z Dyrektorem Wykonawczym EUTELSAT IGO Panem Piotrem Dmochowskim-Lipskim.
  • 30-31 maja - sesja Rady OECD (MCM) z udziałem Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza  oraz Wiceministrów: przedsiębiorczości i technologii - Marcina Ociepy, finansów - Leszka Skiby oraz środowiska - Sławomira Mazurka.
  • 29 maja – ogłoszenie przygotowanej przez SP RP przy OECD publikacji „Inside the OECD: the Ambassadors / OECD: rola Ambasadorów”  zawierającej wywiady z Ambasadorami OECD.
  • 23-24 maja - Szczyt Ministrów Transportu Międzynarodowego Forum Transportowego (ITF) 2018 w Lipsku z udziałem Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka.
  • 30 marca - seminarium poświęcone sytuacji gospodarczej RPA w siedzibie OECD prowadzone przez ambasadora Aleksandra Surdeja, lidera Grupy Refleksyjnej OECD ds. Republiki Południowej Afryki.
  • 28 marca - konferencja w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju poświęcona raportowi OECD "Przegląd polityki wobec obszarów wiejskich w Polsce" (Rural Policy Review) z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pawła Chorążego oraz Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  • 26-27 marca - OECD Global Anti-corruption & Integrity Forum. Polskę reprezentowali przedstawiciele CBA, UZP, KPRM i MSWiA, w tym kierownictwo wysokiego szczebla: Zastępca Szefa Centralnego Biura Śledczego Grzegorz Ocieczek i Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak).
  • 23 marcaJaka przyszłość dla Civic Studies?  - seminarium z udziałem prof. Karola Sołtana z Uniwersytetu Maryland – ekonomisty i prawnika – w przeszłości wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego i KSAP.
  • 20 marca - debata i prezentacja raportu OECD „Przegląd Gospodarczy Polski” oraz w seminarium „The Polish Strategy for Responsible Development in the light of the OECD concept of Inclusive Growth”  w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z Z-cy Sekretarza Generalnego OECD Pani Mari Kiviniemi oraz Ambasadora Aleksandra Surdeja.
  • 19 marca – ogłoszenie „Przeglądu gospodarczego OECD – Polska 2018” w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii z udziałem Zastępcy Sekretarza generalnego OECD Mari Kiviniemi, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz oraz Wiceministra Finansów Leszka Skiby.
  • 19 luty - debata IEŚW i PAN Stacji Naukowej w Paryżu „Organizacje międzynarodowe i multilateralizm z perspektywy Europy Środkowej” pod patronatem Stałego Przedstawicielstwa RP przy OECD. W debacie moderowanej przez Panią dr Annę Visvizi z IEŚW (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie) uczestniczyli ambasadorowie z: Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier.
  • 7-9 luty -  spotkanie Sieci Parlamentarnej OECD z udziałem przedstawiciela Sejmu - Pani Poseł Bożeny Kamińskiej.

   

  2017

  • 13 grudnia – wykład prof. M. Żukowskiego z UEP na temat reformy szkolnictwa wyższego w Polsce w siedzibie SP RP przy OECD.
  • 23 listopada - wizyta w OECD Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło i Jej wykład gościnny dla Rady Ambasadorów OECD. Pani Premier towarzyszył Minister Spraw Zagranicznych Pan Witold Waszczykowski.
  • 22 listopada - Dzień Ameryki Łacińskiej w Sejmie RP zorganizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Udział w spotkaniu wziął Federico Bonaglia, Zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju OECD.
  • 11-12 października - Spotkanie Sieci Parlamentarnej OECD z udziałem Senatora Zbigniewa Cichonia.
  • 25 września - seminarium OECD dla ekspertów ukraińskich pt. „Świadczenie usług publicznych na szczeblu lokalnym – doświadczenia Polski” („Public Service Delivery at the Local Level: the case of Poland”). Seminarium odbyło się w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie.
  • 7 lipca – polsko-włoskie seminarium w OECD dot. alternatywnych sposobów finansowania Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Capital market financing for SMEs: The experience from NewConnect in Poland and ELITE in Italy) w siedzibie OECD, w trakcie którego doświadczeniami na wskazany temat dzielili się przedstawiciele polskiego NewConnect oraz włoskiego ELITE. Polskim prelegentem był Pan Michał Cieciórski, Wiceprezes Zarządu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
  • 22 czerwca - posiedzenie Nieformalnej Grupy Refleksyjnej OECD ds. Republiki Południowej Afryki prowadzone przez Ambasadora Aleksandra Surdeja,  Lidera Grupy.
  • 20 czerwca  - Forum Kosmiczne OECD (OECD Space Forum) z udziałem Pani Dyrektor Otylii Trzaskalskiej-Stroińskiej z Departamentu Innowacji Ministerstwa Rozwoju. Forum Kosmiczne OECD (OECD Space Forum) powołano jako platformę wymiany doświadczeń między rządowymi agencjami kosmicznymi i przedstawicielami sektora prywatnego
  • 7 czerwca - podpisanie przez Polskę Konwencji wielostronnej „Multilateral convention to implement tax treaty-related measures to prevent base erosion and profit shifting" z udziałem Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego.
  • 7-8 czerwca - Sesja Rady OECD (MCM) pod hasłem Making Globalisation Work: Better Lives for All z udziałem Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, Krajowego Koordynatora Współpracy RP-OECD, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Tadeusza Kościńskiego oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pawła Gruzę
  • 8-10 luty -  5 Dni Parlamentarne OECD z udziałem polskich posłanek Pani Bożeny Kamińskiej i Pani Joanny Augustynowskiej.
  • 24 i 25 stycznia - Wizyta dr. Fatiha Birola, Dyrektora Wykonawczego Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), w Warszawie, a w jej trakcie prezentacja World Energy Outlook 2016 w Polsce oraz oficjalna prezentacja przeglądu polityki energetycznej Polski, wraz z rekomendacjami Energy Policies of IEA countries: Poland 2016.
  • 17 stycznia - Forum poświęcone przyszłości krajowych polityk zdrowotnych. Delegacji polskiego Ministerstwie Zdrowia przewodniczyła Pani Katarzyna Rutkowska – zastępca dyrektora w Departamencie Współpracy Międzynarodowej.

   

  2016

  • 8 grudnia – wykład prof. Heleny Tendery Właszczuk z UEK pt. „Brexit – konsekwencja dla UE” w siedzibie SP RP przy OECD.
  • 2 grudnia - przyjęcie jubileuszowe w siedzibie OECD z okazji 20-lecia członkostwa Polski w OECD
  • 28-29 listopada - Sesja Grupy ds. Strategii Globalnej GSG z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Krajowego Koordynatora ds. Współpracy Polski z OECD Tadeusza Kościńskiego.
  • 25-27 listopada -  wizyta Sekretarza Generalnego OECD w Polsce.
  • 25 listopada - konferencja jubileuszowa w Warszawie z okazji 20-lecia członkostwa Polski w OECD
  • 22-24 listopada – Tydzień Eurazji w OECD wraz uroczystością współorganizowaną przez państwa V4, w tym Polskę.
  • 5 października - Forum na rzecz Innowacji w Zamówieniach Publicznych z udziałem Komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego Elżbiety Bieńkowskiej oraz Pani Justyny Pożarowskiej, Radcy generalnego w UZP.
  • 6 października - międzynarodowa konferencja w Warszawie „Odpowiedzialny rozwój – odpowiedzialny biznes. 40 lat wytycznych OECD. 20 lat Polski w OECD” z udziałem Wicepremiera Mateusza Morawieckiego. W panelu dyskusyjnym uczestniczył Ambasador Aleksander Surdej.
  • 1-2 czerwca - Sesja Rady OECD (MCM) pod przewodnictwem Chile, z udziałem p. M. Morawieckiego, Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Podsekretarzy Stanu z MSZ i MR: p. K. Kacperczyk i p. R. Domagalskiego-Łabedzkiego 
  • 7-8 kwietnia - posiedzenie Komitetu OECD ds. Rolnictwa na szczeblu ministerialnym z udziałem p. Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  • 4 kwietnia - koncert „V4 Jazz Quartet” w siedzibie OECD pod patronatem Ambasadorów V4.
  • 22 marca - prezentacja XIV Przeglądu Gospodarczego Polski 2016 z udziałem  Catherine L. Mann (Głównej Ekonomistki OECD).

   

  2015

  • wizyta Sekretarza Generalnego OECD w Polsce (7 kwietnia)
  • Misja strukturalna OECD do Polski (Warszawa) w ramach przygotowań do przeglądu gospodarczego Polski 2016 (15-19 czerwca);
  • Udział Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych p. Artura Nowaka-Fara w sesji plenarnej w Dniu Ukrainy (16 czerwca);
  • Publikacja broszury informacyjnej pn. OECD360 – Polska 2015 (maj);
  • Otwarcie wystawy o polskich parkach narodowych w ogrodach OECD (1 czerwca);

   

  • Udział Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki p. Andrzeja Dychy oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów p. Artura Radziwiłła w Spotkaniu Ministerialnym Rady OECD - MCM 2015 (3-4 czerwca);

   

  • Udział Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej p. Marcina Korolca w Forum OECD (2-3 czerwca);

   

  • Udział delegacji MG i PAIiZ w III Globalnym Forum ws. Prowadzenia Odpowiedzialnego Biznesu (18-19 czerwca);

   

  • Nawiązanie współpracy Stałego Przedstawicielstwa RP przy OECD z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w zakresie promocji zamówień publicznych OECD w Polsce (lipiec);

   

  2014

   

  • przegląd polityki środowiskowej Polski przez OECD (3-7 marzec misja ekspercka w Polsce, publikacja raportu jesienią);
  • inaguracja XIII Przeglądu Gospodarczego Polski z udziałem Angel Gurria (Sekretarza Generalnego OECD) w Warszawie (10 marca)
  • prezentacja raportu MAE nt. światowego rynku węgla w Katowicach (28 marzec);
  • udział dyrektor wykonawczej MAE w Sopocie w dyskusji nt. bezpieczeństwa energetycznego w ramach European Financial Congress (23 czerwiec);

   

  2013

   

  • prezentacja raportu MAE nt. światowego rynku węgla w Katowicach (11 marzec);

   

  • udział Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Geologa Kraju, p. Piotra Woźniaka, w inauguracyjnej sesji Forum Gazu Niekonwencjonalnego MAE (22 marzec);
  • sesja wyjazdowa Grupy Roboczej MAE ds. Paliw Kopalnych w Warszawie i Bełchatowie (19-21 czerwiec);
  • 2012-2013- Przegląd Polski w ramach Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych
  • udział p. Adama Jassera, Podsekretarza Stanu w KPRM w seminarium OECD nt. zaufania społeczeństwa do rządów i dobrego zarzadzania (12 października 2013 r.)
  • udział Ministra Administracji i Cyfryzacji p. Michała Boniego w posiedzeniu Komitetu OECD ds. Zarządzania Publicznego w charakterze kluczowego mówcy (12 listopada 2013 r.)  i prezentacja nt. działań podejmowanych przez Ministerstwo w kierunku lepszego wykorzystania narzędzi cyfrowych dla zwiększenia znaczenia obywateli w procesie podejmowania decyzji i stworzenia otwartego i efektywnego rządu.
  • wejście Polski do Komitetu Pomocy Rozwojowej DAC (23 października);
  • prezentacja w Warszawie "Prognozy energetycznej dla świata 2011" przez głównego ekonomistę MAE podczas międzynarodowej konferencji „Power Ring 2013”  (8 listopad);
  • udział Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, p. Hanny Trojanowskiej, w sesji ministerialnej Rady Zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) (19-20 listopad);
  • udział p. Marcina Kubiaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w posiedzeniu Komitetu OECD ds. Polityki Rozwoju Terytorialnego na szczeblu ministerialnym (Marsylia, 5-6 grudnia 2013 r.)

  2012

  • udział w Globalnym Forum na temat rozwoju (luty);

  • prezentacja raportu MAE nt. światowego rynku węgla w Katowicach (27 luty);

  • regionalne spotkanie w Warszawie programu środowiskowego OECD dla państw Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej (5-6 marzec);

  • Konferencja Wysokiego Szczebla z okazji 50-tej rocznicy powstania Centrum Rozwoju z udziałem Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiet Bieńkowskiej (marzec);

  • udział w spotkaniu Komitetu Polityki Środowiskowej OECD na szczeblu ministerialnym;

  • roczne spotkanie Komitetu Sterującego Inicjatywa dla Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego  OECD EESC Initiative oraz Komitetu Sterującego Inicjatywa dla Azji Centralnej OECD CA Initiative (kwiecień);

  • sesja ministerialna Rady OECD pod przewodnictwem Turcji, Polski i Chile. Funkcję przewodniczącego sesji handlowej pełni Minister Gospodarki Waldemar Pawlak (maj);

  • udział Podsekretarza Stanu z MNiSW w Konferencji Generalnej Programu IMHE (wrzesień);

  • udział Podsekretarza Stanu z KPRM w corocznym spotkaniu sieci OECD Szefów Centrów Rządowych (Londyn, październik);

  • udział Podsekretarza Stanu w MSZ, Podsekretarza Stanu w MG Andrzeja Dycha oraz Ambasadora Pawła Wojciechowskiego z spotkaniu Globalnej grupy do spraw strategii (listopad);

  • udział Podsekretarza Stanu z MRR w posiedzeniu Komitetu Zarządzania Publicznego, na którym zaprezentowano raport OECD nt. Polityk publicznych Polski (listopad);

  • udział Podsekretarza Stanu z KPRM w Globalnym Forum ds. Zarządzania Publicznego (listopad);

  • wizyta oficjalna dyrektor wykonawczej MAE w Polsce i prezentacja w Warszawie "Prognozy energetycznej dla świata 2012" MAE podczas międzynarodowej konferencji „Power Ring” (14 grudzień);

  2011

  • pięćdziesięciolecie powstania OECD;

  • prezentacja przeglądu polskiej polityki energetycznej Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) w Warszawie (3 marzec);

  • udział Wicepremiera, Ministra Gospodarki w Sesji Ministerialnej Rady OECD (MCM), podczas której przyjęto m.in. Strategię Zielonego Wzrostu (25-26 maj);

  • misja OECD do Kijowa i spotkanie Ambasadora P. Wojciechowskiego z wicepremierem Ukrainy A. Klujevem w ramach Inicjatywy dla Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego OECD EESC Initiative (maj);

    

  • udział Podsekretarza Stanu z MPiPS w spotkaniu ministerialnym OECD nt. polityki społecznej (maj);

  • Polska bierze udział w koordynowanej przez MAE akcji uwolnienia zapasów ropy naftowej w odpowiedzi na zakłócenia dostaw spowodowane wojną domową w Libii (czerwiec);

  • udział Podsekretarz Stanu w MSZ B. Stelmach w konferencji ministerialnej Inicjatywa dla Europy Wschodniej i Kaukazu (czerwiec);

  • Stały Przedstawiciel RP przy OECD, Ambasador Paweł Wojciechowski zostaje wybrany na stanowisko Przewodniczącego Rady Zarządzającej Centrum Rozwoju (wrzesień);

  • konferencja z okazji 15-lecia członkostwa Polski w OECD w Warszawie (15 wrzesień);

  • udział Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki RP w sesji ministerialnej Rady Zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) uświetniony koncertem Grupy MoCarta (18-19 październik);

  • prezentacja w Warszawie "Prognozy energetycznej dla świata 2011" MAE (8 grudzień);

  • udział Ambasadora P. Wojciechowskiego w IV Forum wysokiego szczebla nt. efektywności pomocy w Busan (Korea);

  • seminarium w Warszawie nt. dostaw radioizotopów medycznych z udziałem ekspertów Agencji Energii Jądrowej OECD (NEA) (9 grudzień).

  2010

  • specjalny przegląd polskiego systemu pomocy rozwojowej dokonany przez DAC (styczeń), publikacja raportu w maju;

  • udział w Globalnym Forum Rozwoju (styczeń);

  • udział w spotkaniu Komitetu Rolnictwa OECD na szczeblu ministerialnym (luty);

  • wizyta ekspertów Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) w Warszawie w ramach przeglądu polityki energetycznej Polski (marzec);

  • udział w spotkaniu wyższego szczebla Komitetu Pomocy Rozwojowej (kwiecień);

  • prezentacja XI Raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) nt. stanu polskiej gospodarki w Warszawie (8 kwiecień);

  • po raz pierwszy Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej wzięła udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego Agencji Energii Jądrowej OECD (NEA) (21 kwiecień);

  • udział w Sesji Ministerialnej Rady OECD (maj);

  • Chile przystępuje do OECD, jako trzydzieste-pierwsze  państwo członkowskie (maj);

  • wizyta przedakcesyjna ekspertów Agencji Energii Jądrowej OECD (NEA) w Warszawie (6-8 lipiec);

  • Słowenia przystępuje do OECD, jako trzydzieste-drugie państwo członkowskie (lipiec);

  • objęcie funkcji Stałego Przedstawiciela RP przy OECD przez Ambasadora Pawła Wojciechowskiego

  • udział w Globalnym Forum ds. traktatów podatkowych (wrzesień);

  • Izrael przystępuje do OECD, jako trzydzieste-trzecie państwo członkowskie (wrzesień);

  • Angel Gurria zostaje po raz drugi wybrany na stanowisko Sekretarza Generalnego OECD (wrzesień);

  • udział w spotkaniu Komitetu Zdrowia na szczeblu ministerialnym (październik);

  • udział Podsekretarza Stanu z MG w posiedzeniu Komitetu Polityki Regulacyjnej, na którym zaprezentowano przegląd OECD pt.  „Ułatwienia administracyjne w Polsce” ( październik);

  • Prezentacja raportu OECD ,,Przegląd Polityki Przedsiębiorczości i rozwoju MSP na poziomach centralnym i regionalnym w Polsce’’ (listopad);

  • Polska stała się 29. państwem członkowskim Agencji Energii Jądrowej OECD (NEA) (18 listopad) ;

  • Udział w spotkaniu Komitetu Zarządzania Publicznego na szczeblu ministerialnym, Wenecja, Włochy (listopad) ;

  • Udział w spotkaniu Komitetu Polityki Edukacyjnej na szczeblu ministerialnym (listopad) ;

  • prezentacja w Warszawie "Prognozy energetycznej dla świata 2010" MAE (22 listopad) ;

  • udział Podsekretarza stanu z MRR w posiedzeniu Komitetu Rozwoju Terytorialnego, na którym zaprezentowano przegląd OECD pt.  „Przegląd polityki miejskiej Polski” ( grudzień) ;

  • Estonia przystępuje do OECD, jako trzydzieste-czwarte państwo członkowskie (grudzień).

  2009

  • udział delegacji polskiej w Globalnym Forum nt. Konkurencji (luty);

  • udział w Globalnym Forum nt. zrównoważonego rozwoju: kluczowe kwestie w ramach pakietu  „Zmiany  Klimatyczne 2012" (marzec); 

  • udział Sekretarza Stanu w MRR  w Forum nt. Polityki Regionalnej i w Spotkaniu Ministerialnym TDPC: Inwestowanie na Rzecz Wzrostu Gospodarczego (marzec);

  • udział delegacji polskiej wysokiego szczebla w Międzynarodowym Forum Transportu: Transport dla globalnej gospodarki (maj);

  • udział delegacji polskiej wysokiego szczebla  w Forum Wysokiego Szczebla nt. Polityki Migracyjnej (czerwiec);

  • udział w Globalnym Forum nt. handlu pt. "Handel i zmiany klimatyczne" (czerwiec);

  • udział delegacji polskiej wysokiego szczebla  w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego na Sesji Specjalnej (ECSS) (czerwiec);

  • raport OECD na temat wdrożenia przez Polskę rekomendacji 2 fazy przeglądu stosowania Konwencji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych (czerwiec);

  • udział Wicepremiera, Ministra Gospodarki w Sesji Ministerialnej Rady OECD (MCM) (czerwiec);

  • udział w Grupie Sterującej Partnerstwa dla demokratycznego rządzenia (czerwiec);

  • udział delegacji polskiej w Globalnym Forum nt. rolnictwa (czerwiec);

  • ekspercka misja OECD do Warszawy w sprawie przeglądu polityki przedsiębiorczości Polski (czerwiec);

  • dwie eksperckie misje Sekretariatu OECD do Warszawy przygotowujące przegląd gospodarki Polski na forum EDRC (czerwiec / listopad);

  • udział delegacji polskiej w Globalnym Forum nt. konwencji podatkowej i cen transferowych (wrzesień);

  • udział delegacji polskiej wysokiego szczebla w spotkaniu Komitetu Zatrudnienia, Pracy i Spraw Społecznych na szczeblu ministerialnym (wrzesień);

  • seminarium w SP nt. perspektyw wprowadzenia w Polsce energetyki jądrowej z udziałem Pełnomocnik Rządu RP ds. Polskiej Energetyki Jądrowej (wrzesień);

  • udział delegacji polskiej w konferencji nt. ekonomicznych aspektów zmian klimatycznych (wrzesień);

  • udział Ministra Środowiska w Okrągłym Stole ds. zrównoważonego rozwoju nt. zobowiązań klimatycznych (wrzesień);

  • udział Szefa Zespołu Doradców Premiera w Spotkaniu Szefów Centrów Rządowych nt.  "Zarządzanie kryzysem. Od polityk wychodzenia z kryzysu do długoterminowych reform" (wrzesień/październik);  

  • udział Prezesa GUS w III Światowym Forum OECD "Statystyka, wiedza i polityka", Buzan, Korea (październik);

  • udział delegacji polskiej w Sesji Ministerialnej Rady Zarządzającej MAE (październik);

  • udział w Globalnym Forum Środowiskowym nt. eko-innowacji (listopad);

  • udział delegacji polskiej w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego na Sesji Specjalnej (ECSS) (listopad);

  • udział w Globalnym Forum nt. zarządzania długiem publicznym (listopad);

  • prezentacja w Warszawie "Prognozy energetycznej dla świata 2009" MAE (listopad);

  • udział Ministra Rozwoju Regionalnego w sympozjum nt. polityki regionalnej (grudzień);

  2008

  • ekspercka misja OECD do Warszawy i Lublina w sprawie Przeglądu Terytorialnego Polski (luty);

  • udział w Globalnym Forum OECD nt. Konkurencji (luty);

  • przegląd gospodarczy Polski na forum Komitetu Przeglądów Gospodarczych OECD - temat przewodni: Podatki (kwiecień);

  • udział Ministra Środowiska w spotkaniu Okrągłego Stołu nt. zrównoważonego rozwoju - „Finansowanie Rozwoju Czystych Energii" (kwiecień);

  • udział Ministra Środowiska w spotkaniu ministerialnym Komitetu Polityki Środowiskowej - „Środowisko i Globalna Konkurencyjność" (kwiecień);

  • udział delegacji polskiej w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego na Sesji Specjalnej (maj);

  • udział w spotkaniu wysokiego szczebla Komitetu Pomocy Rozwojowej (maj);

  • udział delegacji polskiej wysokiego szczebla w  Międzynarodowym Forum Transportu - „ Transport i Energia: Wyzwanie Zmian Klimatycznych" w Lipsku (maj);

  • pierwszy Przegląd Polityki Terytorialnej Polski na forum Komitetu Polityki Rozwoju Terytorialnego (czerwiec);

  • udział Ministra Finansów w Sesji Ministerialnej Rady OECD (MCM 2008), (czerwiec);

  • udział polskiej delegacji wysokiego szczebla w Konferencji Ministerialnej OECD nt. „Przyszłości gospodarki opartej na Internecie" w Seulu (czerwiec);

  • konferencja z okazji 50-lecia Modelowej Konwencji Podatkowej (wrzesień);

  • przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej Agencji Energetycznej (25 września);

  • udział Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w uroczystościach 50. rocznicy utworzenia Agencji Energii Jądrowej OECD (październik);

  • udział  w spotkanie Wysokiego Szczebla Komitetu Turystyki, Riva del Garda,Włochy (listopad)

  • seminarium i konferencja prasowa - prezentacja raportu OECD z pierwszego przeglądu polskiej polityki regionalnej; Warszawa (listopad);

  • udział w Międzynarodowym Forum nt. statystyki w turystyce (listopad);

  • udział w Globalnym Forum OECD na temat rolnictwa (listopad);

  • udział delegacji polskiej w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego na Sesji Specjalnej (listopad);

  • udział zastępcy Sekretarza Generalnego OECD i ekspertów MAE w szczycie nt. współpracy sektorowej w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery zorganizowanym w Warszawie przez Ministra Gospodarki (listopad);

  • udział delegacji polskiej  w Globalnym Forum nt. zrównoważonego rozwoju: „Finansowanie i Taryfikacja Wody: Rola Polityki Rządowej, Sektora Prywatnego oraz Społeczeństwa Obywatelskiego" (grudzień);

  • udział Sekretarza Generalnego OECD w spotkaniu Ministrów Finansów, przedstawicieli instytucji finansowych oraz organizacji międzynarodowych, poświęconym tematyce finansowania zmian klimatycznych - „Low Carbon Growth - High Level Event"  w Warszawie  (grudzień);

  • udział dyrektora Dyrekcji ds. Środowiska Sekretariatu OECD oraz Dyrektora Wykonawczego MAE w obradach COP-14 w Poznaniu (grudzień).

  2007

  • przegląd wdrożenia przez Polskę Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych (styczeń);

  • przegląd  wdrożenia przez Polskę wymogów  Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) związanych ze staraniami Polski o członkostwo w MAE - tzw. „Emergency Response Review" (kwiecień);

  • udział polskiej delegacji w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego na Sesji Specjalnej (kwiecień);

  • rozpoczęcie  procesu pierwszego przeglądu terytorialnego Polski, który zakończy się w czerwcu 2008 r. (misje ekspertów OECD do Polski - maj i październik);

  • udział polskiej delegacji wysokiego szczebla, w tym Ministra Gospodarki RP, w posiedzeniu Rady OECD na Szczeblu Ministerialnym oraz w Forum 2007 (maj);

  • udział Ministra Gospodarki RP w sesji ministerialnej Rady Zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), (maj);

  • udział delegacji polskiej w posiedzeniu Rady Ministrów Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (ECMT)  w Sofii (maj);

  • przegląd  innowacyjności polskiej gospodarki  na forum OECD, tzw. Policy Mix for Innovation in Poland -Key Issues and Recommendations (czerwiec);

  • udział Ministra Gospodarki RP w spotkaniu Okrągłego Stołu ds. zrównoważonego rozwoju nt. biopaliw (wrzesień);

  • zaproszenie Polski przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (MAE) do ratyfikacji Międzynarodowego Programu Energetycznego, która zakończy proces akcesji Polski do MAE (październik);

  • udział delegacji polskiej w Globalnym Forum OECD nt. Handlu (październik);

  • pozytywna decyzja Komitetu Sterującego Agencji Energii Jądrowej OECD (NEA), odnośnie wniosku Polski ws. przyznania statusu uczestnika ad hoc w pracach wybranych  komitetów technicznych NEA (październik);

  • udział polskiej delegacji w sesji Komitetu Wykonawczego na Sesji Specjalnej (listopad);

  • udział delegacji polskiej w konferencji wysokiego szczebla w Rzymie z okazji dziesiątej rocznicy podpisania Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych (listopad);

  • misja Sekretariatu OECD w Polsce ws. X przeglądu gospodarczego Polski w 2008 r. pt. „Polityka podatkowa" (listopad).

  2006

  • udział polskiej delegacji w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego na Sesji Specjalnej (marzec);

  • udział w spotkaniu ministerialnym Komitetu Pomocy Rozwojowej (DAC) i Komitetu Polityki Ekologicznej (EPOC) (kwiecień);

  • udział w przeglądzie gospodarczym Polski na forum OECD (kwiecień);

  • udział polskiej delegacji w posiedzeniu Rady OECD na szczeblu ministerialnym oraz w Forum 2006 (maj);

  • udział w posiedzenie Rady Ministrów Europejskiej konferencji ministrów transportu (ECMT)  w Dublinie (maj);

  • udział w Spotkaniu Okrągłego Stołu ds. zrównoważonego rozwoju (czerwiec);

  • udział w spotkaniu Komitetu Edukacji w Atenach (czerwiec);

  • Angel Gurria (Meksyk) zostaje  wybrany na stanowisko Sekretarza Generalnego OECD (czerwiec);

  • udział w posiedzeniu Komitetu Polityki Ekologicznej (EPOC) w Krakowie (październik);

  • udział delegacji polskiej w Globalnym Forum OECD nt. handlu (październik);

  • udział polskiej delegacji w sesji Komitetu Wykonawczego na Sesji Specjalnej (listopad);

  • obchody 10-lecia przystąpienia Polski do OECD (listopad);

  • wizyta w Polsce Sekretarza Generalnego OECD w listopadzie.

  2005

  • udział w Forum wysokiego szczebla nt. harmonizacji pomocy rozwojowej (marzec);

  • udział w spotkaniu Ministrów ds. polityki społecznej nt. głównych zagadnień dot. polityki społecznej (marzec/kwiecień);

  • udział w Międzynarodowej konferencji na szczeblu ministerialnym nt. problematyki energii jądrowej w 21 wieku (marzec);

  • udział polskiej delegacji w sesji Komitetu Wykonawczego na Sesji Specjalnej i Globalnym Dialogu (marzec);

  • udział polskiej delegacji w posiedzeniu Rady OECD na szczeblu ministerialnym oraz w Forum 2005 (maj);

  • udział w spotkaniu Rady Zarządzającej MAE na szczeblu ministerialnym nt. inwestowanie w przyszłość (maj);

  • udział w spotkaniu Okrągłego Stołu ds. zrównoważonego rozwoju (czerwiec);

  • udział w spotkaniu Komitetu Rolnictwa na szczeblu ministerialnym nt. przeglądu funkcjonowania polityki rolnej w Indiach, RPA, Brazylii, Chinach (czerwiec);

  • udział w spotkaniu Kierowników Ministerstw Edukacji (wrzesień);

  • udział w spotkaniu urzędników wysokiego szczebla z Centrów Rządowych nt. implikacji dla centrów rządowych z zarządzania światłym społeczeństwem (październik);

  • udział w Konferencji na szczeblu ministerialnym w zakresie zarządzania publicznego nt. modernizacji zarządzania publicznego (listopad);

  • udział polskiej delegacji w sesji Komitetu Wykonawczego na Sesji Specjalnej (grudzień).

  2004

  • udział w Sesji Ministerialnej Komitetu Polityki Naukowej i Technologicznej nt. nauka, technologia i innowacje w 21 wieku (styczeń);

  • uczestnictwo w Ministerialnym Okrągłym Stole OECD ds. równoważonego rozwoju (marzec);

  • udział w Sesji Ministerialnej Komitetu Edukacji nt. podnoszenia poziomu nauczania (marzec);

  • udział polskiej delegacji w sesji Komitetu Wykonawczego na Sesji Specjalnej (marzec);

  • przegląd gospodarczy Polski w zakresie rynku pracy (kwiecień);

  • udział w Sesji Specjalnej Rady Zarządzającej MAE z okazji jej 30-lecia, poświęconej ocenie głównych wydarzeń w minionym 30-leciu oraz głównych wyzwań na kolejne lata (kwiecień);

  • udział w Sesji Ministerialnej  Komitetu Polityki Ekologicznej nt. wdrażania Strategii środowiskowej OECD dla I dekady XXI wieku (kwiecień);

  • udział w Specjalnym Spotkaniu Wysokiego Szczebla OECD ds. stali nt. zakresu i perspektyw porozumienia ws. subsydiów w stali oraz oceny funkcjonowania tego rynku (maj);

  • udział polskiej delegacji w posiedzeniu Rady OECD na Szczeblu Ministerialnym oraz w Forum 2004 (maj);

  • uczestnictwo w Sesji Ministerialnej Ministrów ds. zdrowia nt. oceny realizacji projektu OECD w zakresie problematyki zdrowia (maj);

  • udział w corocznej Radzie Ministerialnej ministrów transportu nt. infrastruktury transportowej, zrównoważonego transportu i programu dalszych prac (maj);

  • udział w spotkaniu Wysokiego szczebla specjalnej grupy negocjacyjnej ds. porozumienia stoczniowego nt. perspektyw i kształtu przyszłego porozumienia stoczniowego (maj);

  • udział w II Konferencji Ministerialnej OECD ws. małych i średnich przedsiębiorstw nt. promowania przedsiębiorczości i innowacji MŚP w globalnej ekonomii (czerwiec);

  • udział w dorocznych spotkaniu szefów urzędów statystycznych i konferencji statystyków europejskich nt. najważniejszych problemów statystyki (czerwiec);

  • udział polskiej delegacji w sesji Komitetu Wykonawczego na Sesji Specjalnej (listopad).

   2003

  • II przegląd polskiej polityki ekologicznej na forum OECD z udziałem Ministra Środowiska S. Żelichowskiego;

  • spotkanie Wicepremiera, Ministra Finansów G. Kołodki z Sekretarzem Generalnym OECD D.J.Johnstonem

  • wizyta w Polsce Sekretarza Generalnego OECD D.J. Johnstona;

  • udział polskiej delegacji w sesji Komitetu Wykonawczego na Sesji Specjalnej ;

  • udział w sesji Komitetu Łącznikowego Rosja-OECD;

  • udział polskiej delegacji w posiedzeniu Rady OECD na Szczeblu Ministerialnym oraz w Forum 2003;

  • udział w Międzynarodowej Konferencji LEED/OECD Wysokiego szczebla w Warszawie pt. „Decentralisation of Labour Market Policy and New Forms of Governance - Tackling the Challenge of Accountability" ;

  • konferencja prasowa w Warszawie związana z opublikowaniem Raportu OECD z realizacji przez Polskę polityki ekologicznej, z udziałem zastępcy Sekretarza Generalnego OECD, Pani B. Asgeirsdottir;

  • udział w pracach Rady OECD, Komitetu Wykonawczego oraz Grupy Roboczej II i Grupy Roboczej IV ambasadorów dotyczących reformy OECD, w tym zwłaszcza uproszczenia struktury organów OECD i wypracowania strategii rozszerzenia i strategii zewnętrznej (outreach), a także miejsca OECD w globalnej architekturze organizacji międzynarodowych;

  • udział, od kwietnia 2003 r., w konsultacjach państw UE będących członkami OECD;

  • udział Polski w spotkaniu Wysokiego Szczebla Komitetu Pomocy Rozwojowej (DAC);

  • przygotowania do VIII przeglądu gospodarczego Polski na forum Komitetu ds. Przeglądów i Rozwoju OECD, którego tematem wiodącym będzie reforma rynku pracy.

   2002

  • przegląd raportu końcowego dotyczącego stanu reformy regulacji w Polsce;

  • publikacja raportu OECD na temat stanu reformy regulacji w Polsce z, udziałem zastępcy Sekretarza Generalnego, R. Hecklingera

  • udział delegacji polskiej pod przewodnictwem Wicepremiera, Ministra Finansów M. Belki w Sesji Ministerialnej Rady OECD i Forum OECD 2002;

  • organizacja w Warszawie przez Ministerstwo Gospodarki seminarium „SMEs Clusters in Transition Economies: Motors for Growth and Social Innovation" w ramach programu LEED- Wspólny Program działań na rzecz Lokalnego Rozwoju Ekonomicznego i Zatrudnienia;

  • udział Polski w spotkaniu Komitetu Pomocy Rozwojowej (DAC) na wysokim szczeblu ;

  • VII przegląd polskiej gospodarki na forum Komitetu Przeglądów Gospodarczych oraz Rozwoju;

  • przygotowanie II przeglądu polityki ekologicznej Polski;

  • udział Polski w pracach nad raportem dot. realizacji zobowiązań akcesyjnych naszego kraju wobec OECD przygotowywanym na sesję przeglądową w ramach Komitetu CMIT - Komitet ds. przepływów kapitału i transakcji niewidzialnych;

  • przegląd realizacji zobowiązań akcesyjnych Polski wobec OECD na forum Komitetu ds. przepływu kapitału i transakcji niewidzialnych;

  • spotkanie Ministra Skarbu Państwa W. Kaczmarka z Sekretarzem Generalnym OECD;

  • udział w przeglądzie gospodarczym Portugalii, w którym Polska, reprezentowana przez delegatów z kraju pełniła funkcję egzaminatora;

  • zorganizowanie w Warszawie przez UMiRM seminarium OECD nt. finansowania budownictwa mieszkaniowego w krajach w okresie transformacji;

  • organizacja przez Polskę jako gospodarza 4 Konferencji „Global Research Village" z udziałem zastępcy Sekretarza Generalnego, H. Schlogla.

   2001

  • przegląd realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z „Konwencji w sprawie zwalczania korupcji zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych" ;

  • udział Polski w seminarium OECD w Kijowie, poświęconym przygotowaniu przez OECD raportu nt. warunków inwestowania na Ukrainie ;

  • VI raport OECD nt. gospodarki polskiej;

  • udział Ministra Finansów J. Bauca w Sesji Ministerialnej Rady OECD oraz Prezesa NBP L. Balcerowicza w Forum 2001;

  • udział Polski jako egzaminatora w przeglądzie polityki inwestycyjnej krajów bałtyckich;

  • pogłębienie współpracy z programem Futures OECD, w tym udział Wiceprezesa NBP, R. Kokoszczyńskiego w seminarium nt. przyszłości pieniędzy oraz Krajowego Koordynatora Współpracy RP OECD, Minister E. Freyberg w konferencji ws. polityki przekształceń ekonomicznych i społecznych w XXI wieku;

  • udział Sekretarza Generalnego, D. Johnstona w seminarium w Wyższej Szkole Zarządzania im prof. Koźmińskiego ;

  • udział zastępcy Sekretarza Generalnego OECD H. Schlogla w zorganizowanej w Warszawie konferencji poświęconej pięcioleciu członkostwa RP w OECD;

  2000

  • międzynarodowe seminarium OECD w Polsce (Jedlnia) poświęcone tematyce leśnej  w związku z pilotowaniem przez Polskę prac nad rozdziałem dot. leśnictwa w raporcie OECD pt. Environmental Strategy and Outlook;

  • spotkanie w Paryżu Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego z Sekretarzem Generalnym, Donaldem J. Johnstonem;

  • zorganizowanie w Ministerstwie Finansów spotkania ekspertów OECD z dziedziny długu publicznego;

  • udział nowo mianowanego ministra finansów J. Bauca w Sesji Ministerialnej Rady OECD, który była jednocześnie jego pierwszą wizytą zagraniczną jako szefa tego resortu;

  • zorganizowanie w Warszawie trzeciej w historii OECD sesji wyjazdowej Rady Ambasadorów z okazji dziesięciolecia polskich reform. Po spotkaniu zorganizowana została wizyta w Białowieskim Parku Narodowym, w tym w rezerwacie żubrów;

  • ratyfikowanie przez Polskę „Konwencji w sprawie zwalczania korupcji zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych";

  • zamknięcia prac nad Raportem z roku 1998 r. dot. naszych zobowiązań akcesyjnych wobec OECD;

  • seminarium OECD w Krakowie, poświęcone tematyce „odrodzenia i regeneracji" Krakowa w kontekście programu prac nt. zrównoważonego rozwoju miast ;

  • udział w przygotowaniach do VI Konferencji Ministrów przemysłu i handlu Państw G8 i Państw Reformujących się (Moskwa);

  • wybór przedstawiciela Polski na Wiceprzewodniczącego Komitetu Administracji Publicznej OECD (PUMA) oraz Wiceprzewodniczącego Komitetu Polityki Ekologicznej OECD;

   1999

  • objęcie przez Polskę przewodnictwa w afiliowanej przy OECD Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu oraz udział w posiedzeniu Rady Ministrów CEMT z udziałem ponad 30 ministrów transportu krajów europejskich oraz pozaeuropejskich stowarzyszonych z CEMT ;

  • objęcie przez Wiceprezesa Rady Ministrów L. Balcerowicza, wiceprzewodnictwa podczas Sesji Ministerialnej Rady OECD;

  • wizyta w Polsce Dyr. J. Waller-Hunter kierującej Dyrekcją Środowiska OECD;

  • udział Polski w Konferencji OECD Wysokiego Szczebla ws. Zmian Klimatu;

  • V przegląd gospodarki polskiej na forum OECD;

  • udział polskiej delegacji w przeglądzie krajów bałtyckich;

  • spotkanie w Paryżu Prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego z Sekretarzem Generalnym, Donaldem J. Johnstonem;

  • przegląd zobowiązań akcesyjnych Polski na forum Komitetu ds. przepływów kapitału i transakcji niewidzialnych;

  • udział przedstawicieli Polski w pracach Komitetu ds. podatkowych oraz Forum ds. szkodliwej konkurencji podatkowej, zwieńczony włączeniem przedstawiciela naszego kraju do składu kierownictwa ww. Komitetu;

  • udzielenie przez Polskę poparcia dla starań akcesyjnych Słowacji;

   1998

  • opracowanie IV raportu nt. gospodarki polskiej;

  • udział Polski w posiedzeniu Rady OECD na Szczeblu Ministerialnym, jak również w sesjach ministerialnych komitetów: rolnictwa, przemysłu, polityki naukowo-technicznej, spraw socjalnych i polityki ekologicznej, pomocy rozwojowej (spotkanie wysokiego szczebla);

  • przegląd przez wyspecjalizowane komitety OECD naszych zobowiązań liberalizacyjnych, podjętych w momencie przystępowania do Organizacji;

  • wizyty szeregu wysokich funkcjonariuszy Sekretariatu OECD w Polsce, ukoronowanych spotkaniem Sekretarza Generalnego Donalda J.Johnstona z Prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim w połączeniu z otwarciem jednodniowej konferencji promocyjnej poświęconej OECD pt. „OECD u progu XXI wieku" ;

  • koordynowanie przez Polskę wysiłków państw OECD mających na celu uzyskanie przez Organizację statusu obserwatora w Zgromadzeniu Ogólnym NZ;

  1997

  • utworzenie z dniem 1 stycznia 1997 r. Stałego Przedstawicielstwa RP przy OECD, w rezultacie przekształcenia dawnego pionu ds. OECD w Biurze Radcy Ekonomiczno-Handlowego przy Ambasadzie RP w Paryżu;

  • udział w sesjach organów OECD na szczeblu ministerialnym w tym - po raz pierwszy - w Ministerialnej Sesji Rady z udziałem Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Zagranicznych ;

  • uczestnictwo w pracach Organizacji zmierzających do wypracowania nowych instrumentów prawnych (Wielostronne Porozumienie Inwestycyjne - MAI, Konwencja o zwalczaniu korupcji zagranicznych urzędników państwowych w międzynarodowych transakcjach handlowych)

  • III przegląd polskiej gospodarki na forum OECD;

  • nawiązanie kontaktów z quasi-samodzielnymi organizacjami i agendami OECD (IEA - Międzynarodowa Agencja Energetyczna, NEA - Międzynarodowa Agencja Atomowa, DAC- Komitet ds. Pomocy Rozwojowej), do których Polska jeszcze nie należy oraz z CEMT - Europejska Konferencja Ministrów Transportu;

  • utworzenie Zespołu Międzyresortowego ds. OECD;

  • udział Polski jako „egzaminatora" w przeglądach gospodarki Rosji i Portugalii.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: