close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM

 •  

  OECD w wielu sprawach zasięga opinii organizacji zrzeszających pracodawców i pracowników. Uzasadnia to istnienie przy niej dwóch specjalnych komitetów doradczych, czyli Komitetu Doradczego Biznesu i Przemysłu (BIAC) oraz Komitetu Doradczego Związków Zawodowych (TUAC). Mają one swoje Sekretariaty w Paryżu oraz sieć podkomitetów w państwach członkowskich OECD. Konsultacje z przedstawicielami BIAC i TUAC prowadzone są na spotkaniach roboczych, zwoływanych z inicjatywy Rady OECD, Sekretarza Generalnego, poszczególnych Komitetów Sektorowych, także w ramach działalności Komitetu Łącznikowego ds. Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych. Ponadto oba Komitety Doradcze zapraszane są często do przesyłania swoich obserwatorów i prezentowania stanowiska na sesje Komitetów Sektorowych, na posiedzeniach innych organów pomocniczych i na seminariach organizowanych pod auspicjami OECD.

   

  Zgodnie z wieloletnią tradycją, każda coroczna Sesja Ministerialna Rady OECD jest poprzedzona konsultacjami Przewodniczącego Sesji z kierownictwem BIAC i TUAC, podczas którego przedstawiane są formalne stanowiska tych Komitetów wobec problematyki, będącej przedmiotem posiedzenia ministerialnego. Dzięki istniejącemu systemowi konsultacji BIAC i TUAC mogą wywierać wpływ na stanowiska rządów krajów w zakresie problematyki prowadzonej na forum OECD.

   

  Przedstawicielami Polski w BIAC są Konfederacja Pracodawców Polskich oraz Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, natomiast w pracach TUAC aktywny udział bierze NSSZ Solidarność.

   

   

  odwiedź stronę Komitetu Doradczego Biznesu i Przemysłu (BIAC)

  odwiedź stronę Komitetu Doradczego Związków Zawodowych (TUAC)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: