close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STRUKTURA OECD

 •  

  Najwyższym organem Organizacji jest Rada OECD. 

  W jej sesjach odbywających się co miesiąc zasiadają Stali Przedstawiciele wszystkich państw członkowskich i Komisji Europejskiej  (35 ambasadorów). Przewodnictwo Rady sprawuje Sekretarz Generalny,Angel Gurria. Raz do roku odbywa się posiedzenie Rady na szczeblu ministerialnym (MCM).

  Radę wspiera Komitet Wykonawczy, składający się z zastępców Stałych Przedstawicieli. Do 2011 r. Komitet zbierał się na Sesji Specjalnej (ECSS). W 2012 r. odbyło się jedno spotkanie w formule Grupy ds. Strategii Globalnej (GSG). W 2013 r. spotkania GSG zostały zawieszone, ale od 2014 r. ponownie się odbywają.

  Do ważnych spotkań wyznaczających kierunki prac Organizacji należą także odbywane co kilka lat ministerialne sesje komitetów sektorowych.
   

  OECD jest organizacją o szerokim zakresie działania i złożonej strukturze.  Sekretariat OECD zatrudnia około  2500 osób, w tym wielu ekonomistów, prawników i  naukowców, którzy pracują w kilkunastu dyrektoriatach (działach) Sekretariatu. OECD pracuje w dwóch językach urzędowych: angielskim i francuskim.  Pracownicy Sekretariatu są obywatelami państw członkowskich OECD, jednakże nie reprezentują tam swoich krajów, ale  pracują jako niezależni eksperci. 
   

  Sekretariat OECD obsługuje prace komitetów rządowych i eksperckich organów roboczych (w sumie ok. 200 organów) obejmujących swoją działalnością prawie wszystkie obszary objęte polityką rządów państw członkowskich. Spośród wielu komitetów wymienić należy przede wszystkim: polityki ekonomicznej; przeglądów gospodarek; handlu międzynarodowego; polityki ekologicznej; rolnictwa; rybołówstwa; administracji publicznej; inwestycji; ubezpieczeń i prywatnych funduszy emerytalnych; rynków finansowych; spraw podatkowych; konkurencji; polityki konsumenckiej; zatrudnienia, pracy i spraw socjalnych; edukacji; polityki naukowej i technologicznej; przemysłu i otoczenia biznesowego; krajów nie-członkowskich; polityki terytorialnej; statystyki; turystyki. Poza regularnymi sesjami organów roboczych (zwykle 1-4 rocznie) organizowane są także sesje specjalne, konferencje i seminaria.  
   

  Ponadto w ramach "systemu OECD" funkcjonują quasi-niezależne podmioty, przy czym członkostwo w nich nie w pełni pokrywa się z członkostwem w OECD:

  • Wspolne (OECD/ITF) Centrum Badawcze Transportu - JTRC (Polska jest członkiem)
  • Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) (Polska jest członkiem od września 2008 r.);
  • Agencja Energii Jądrowej (NEA) (Polska jest członkiem od listopada 2010 r.);
  • Komitet Pomocy Rozwojowej (DAC) (Polska jest członkiem od października 2014 r.);
  • Centrum Rozwoju (DEV) (Polska jest członkiem od lutego 2008 r.);
  • Międzynarodowe Forum Transportu (ITF) (Polska jest członkiem);
  • Klub Sahelu i Zachodniej Afryki  (SAH) (Polska nie uczestniczy).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: