close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STAŁY PRZEDSTAWICIEL

 •                                                                          Prof. Aleksander Surdej

   

   

  Ekonomista, od 2007 roku kierownik Katedry Studiów Europejskich i profesor w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

  Jego zainteresowania badawcze dotyczą metodologii analizy polityk publicznych, ekonomii rozwoju, polityki regulacji ryzyk ekonomicznych i roli firm rodzinnych w rozwoju gospodarczym i przemianach gospodarczych w Europie Środkowej.

  Jest autorem wielu książek, w tym: Polityka państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw we Włoszech (2000); Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej (2004 – wspólnie z A. Karwińska); Determinanty regulacji administracyjnoprawnych w oddziaływaniu państwa na gospodarkę (2006), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji (2010 – wspólnie z K. Wach); Analiza ekonomiczna w polityce publicznej (2012), Ewaluacja w  polityce publicznej (2013), artykułów i rozdziałów w monografiach opublikowanych w językach angielskim, włoskim i polskim.

  Studiował i prowadził badania w SAIS Johns Hopkins University, EUI (European University Institute), NIAS (Holandia), WIDER (Finlandia) i CEU (Węgry). Wykładał w Stanach Zjednoczonych (Johns Hopkins University), Włoszech (Ancona, Bologna, Siena), Niemczech (Frankfurt nad Menem). Jest recenzentem międzynarodowych czasopism naukowych (min. Small Business Economics, International Journal of Sociology and Social Policy). Jest także członkiem Rady Naukowej Centre for Regional Economic and Enterprise Development w University of Sheffield, Rady Programowej the European Network on Regional Labour Market Monitoring (EN RLMM) oraz Team Europe w Polsce.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: