close

10 maja 2017

Konkurs dla studentów

Stałe Przedstawicielstwo Rzeczpospolitej Polskiej przy OECD w Paryżu we współpracy z Instytutem Europy Środkowo Wschodniej (IEŚW) w Lublinie ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską i licencjacką dla studentów uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce.

KONKURS DLA STUDENTÓW
 

na najlepszą pracę magisterską i licencjacką dotyczącą OECD

w tym jej funkcjonowania i wpływu na państwa członkowskie oraz kraje trzecie

 

 

Konkurs ma na celu:

- wyłonienie najlepszych prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) dotyczących funkcjonowania OECD i/oraz jej wypływu na państwa członkowskie oraz kraje trzecie wykorzystujących opracowania, publikacje i dane/wskaźniki OECD.  

- upowszechnienie tworzonej przez OECD wiedzy na temat polityk publicznych w jej krajach członkowskich i jej stosowania do projektowania opartych na dowodach polityk publicznych.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 30 września 2018 roku.

 

Zapraszamy do udziału!

 

Załącznik: Regulamin konkursu

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych