close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 15 października 2018

  11 lipca 2018 r. w siedzibie Komisji Unii Afrykańskiej w Addis Abebie po raz pierwszy zaprezentowany został nowy raport dotyczący dynamiki rozwoju Afryki. Dokument będący owocem współpracy Centrum Rozwoju (Development Center) OECD i Komisji jest analizą wyzwań stojących na drodze rozwoju kontynentu. Temat przewodni tegorocznego raportu to wzrost, zatrudnienie i nierówności. Co roku raport będzie dotyczył innego kluczowego zagadnienia.

  Photo: ©AUC/OECD 2018; © Cover design by Aida Buendia (OECD Development Centre) on the basis of images from Smilewithme, Taparong Siri, Sidhe, baldyrgan/Shutterstock.com

   

   

  Pierwsza edycja raportu jest elementem szerszej strategii wspierającej realizację Agendy 2063 z 2015 roku i Kontynentalnego Obszaru Wolnego Handlu zainicjowanego w marcu 2018 roku. Pomysłodawcami i głównymi autorami dokumentu są afrykańscy eksperci wspierani przez OECD. Wnosi on nową jakość do debaty na temat rozwoju Afryki zachęcając planowanie polityki opartej na dowodach. Africa’s Development Dynamics to także wkład w kreowanie środowiska sprzyjającego wzajemnemu uczeniu się dobrych praktyk i współodpowiedzialności za zrównoważony globalny rozwój.

   

  Przez ostatnie kilkanaście lat Afryka odnotowała średni roczny wzrost PKB na poziomie 4,6 % - wyższy niż w Ameryce Łacińskiej, jednak zdecydowanie wolniejszy niż w Azji. Wzrost ten jednak nie jest zrównoważony i opierał się w znacznej mierze na eksporcie surowców. Choć w wielu krajach kontynentu podejmowane są działania wspierające inwestycje infrastrukturalne i dywersyfikację partnerów handlowych, to wciąż nie są one wystarczające do zapewnienia długotrwałego i stabilnego wzrostu. Zatrudnienie w sektorach wrażliwych i poziom nierówności społecznych pozostają na bardzo wysokim poziomie. Wzrost także nie przełożył się na poprawę postrzeganego dobrobytu mieszkańców. Szansą może być rosnąca integracja afrykańskich rynków ze światową gospodarką, jak również zwiększony popyt krajowy, ale pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej infrastruktury i podstawy instytucjonalnej.

   

  Raport identyfikuje pięć wspólnych „megatrendów”, które mogą zostać wykorzystane do zwiększenia dynamiki wzrostu krajów afrykańskich. Wzrost znaczenia rynków wschodzących oznacza rosnące przepływy inwestycyjne w kierunku państw tego kontynentu. Nowa rewolucja przemysłowa kształtuje potencjał i przewagi komparatywne, jak również tworzy nowe, łatwiej dostępne rynki. Dywidenda demograficzna w postaci rosnącej siły roboczej i akumulacji oszczędności liczniejszej populacji, w odpowiednich warunkach, przekłada się na inwestycje i wzrost produktywności. Urbanizacja idzie zwykle w parze z industrializacją, innowacją, jak również wzrostem produktywności i popytu na dobra o wysokiej wartości dodanej. Zmiana klimatu także nie pozostaje bez wpływu na afrykańskie gospodarki: przesuwanie produkcji energii w kierunku źródeł odnawialnych jest globalnym trendem. Afryka, której zapotrzebowanie na energię stale rośnie, może to przejście odpowiednio zaplanować i na nim skorzystać.

   

  Jak można wykorzystać te zjawiska w sposób przynoszący największe możliwe korzyści dla krajów Afryki? Przede wszystkim poprzez stosowanie wieloaspektowych polityk rozwojowych – skupianie się wyłącznie na gospodarce jest niewystarczające. Dlatego zatem strategia rozwoju powinna opierać się na trzech filarach: rozwoju instytucji, rozwoju społecznym, oraz zrównoważonym rozwoju gospodarczym. Zatem ściągalność podatków, zwalczanie korupcji, ograniczanie nierówności i rozwój polityki środowiskowej są równie ważne jak zachęty dla sektora prywatnego i ściąganie inwestycji.

   

  Z racji wspólnego podłoża wielu problemów opisywanych w dokumencie, większość rekomendacji może być uniwersalnie zastosowana. Warto jednak pamiętać, że powodzenie w ich implementacji zależne jest w znacznej mierze od właściwego rozpoznania kontekstu społeczno-gospodarczego. Autorzy dokumentu położyli duży nacisk na uchwycenie zróżnicowania tych kontekstów – każdemu z pięciu regionów (Afryka Wschodnia, Zachodnia, Centralna, Południowa i Północna) został poświęcony osobny rozdział zawierający kompleksową analizę czynników ograniczających rozwój i obszary priorytetowe z punktu widzenia programowania polityki społecznej i gospodarczej.

   

   

  Więcej informacji:

  https://www.oecd-ilibrary.org/development/africa-s-development-dynamics-2018_9789264302501-en

  http://www.oecd.org/publications/africa-s-development-dynamics-2018-9789264302501-en.htm

   

   

  AUC/OECD (2018), Africa's Development Dynamics 2018: Growth, Jobs and Inequalities, OECD Publishing, Paris/African Union Commission, Addis Ababa,

  https://doi.org/10.1787/9789264302501-en

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: