close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 8 października 2018

  Opracowanie Strengthening innovation in Poland z serii OECD Economics Department Working Papers No. 1479 przygotowany przez Departament Ekonomiczny OECD analizuje polski system innowacji, polityki wzmacniania szkolnictwa wyższego i badań. W końcowej części dokumentu dokonano przeglądu polityk mających na celu wzmocnienie przedsiębiorczości, począwszy od bezpośrednich inwestycji zagranicznych, poprzez uruchamianie zaawansowanych technologii, aż do polityk promujących produktywność w MŚP, między innymi poprzez kształcenie i szkolenie zawodowe.

  Photo: ©OECD 2018

   

  Zdolności innowacyjne polskiej gospodarki są stosunkowo niskie, charakteryzujące się niewielkimi nakładami na badania i rozwój, brakiem komercjalizacji badań i ograniczoną aktywnością innowacyjną w przedsiębiorstwach. Dostępność funduszy UE na wsparcie innowacji jest w większości uwarunkowana dobrą współpracą między nauką a biznesem. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ma niską wydajność, częściowo związaną np. ze słabościami w szkoleniu zawodowym i kształceniu dorosłych.

   

  Opracowanie przedstawia również ciekawy przykład angażowania biznesu w projektowanie programów studiów i nauczania. Uniwersytet Łódzki wspólnie z partnerami biznesowymi opracował nowy sposób analizy danych. Studenci uczą się wykorzystywać do celów biznesowych liczne dane pochodzące z różnych źródeł, tzw. Big Data.

   

  Źródło: "Strengthening innovation in Poland", OECD Economics Department Working Papers, No. 1479; ECO/WKP(2018)27, p. 27

   

  Przykład Łodzi dowodzi, że bliskość ośrodków edukacyjnych i badawczych ma kluczowe znaczenie dla rozwijania inwestycji i tworzenia miejsc pracy. Zarządzanie specjalną strefą ekonomiczną Łodzi jest szczególnie aktywne, zaś lokalizacja na skrzyżowaniu kluczowych szlaków komunikacyjnych jest z pewnością dodatkową zaletą.

   

  Więcej informacji:

  https://www.oecd-ilibrary.org/economics/strengthening-innovation-in-poland_abf2c877-en

   

   

  Brandt, N. (2018), "Strengthening innovation in Poland", OECD Economics Department Working Papers, No. 1479, OECD Publishing, Paris,

  https://doi.org/10.1787/abf2c877-en

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: