close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 24 sierpnia 2018

  Kompendium Wskaźników Produktywności OECD Compendium of Productivity Indicators 2018 przedstawia szeroki zakres wskaźników dotyczących poziomu wydajności i wzrostu w krajach OECD, w krajach partnerskich oraz w niektórych krajach grupy G20. Publikacja analizuje rolę produktywności jako głównego motoru wzrostu gospodarczego, a także wkład pracy, kapitału i właśnie produktywności we wzrost gospodarczy.

  Photo: ©OECD 2018; Cover © Shutterstock/AnatolyM

   

  Produktywność jest uważana za kluczowe źródło wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, zaś wskaźniki produktywności na poziomie międzynarodowym mają kluczowe znaczenie dla oceny wyników gospodarczych. Publikacja przedstawia wkład poszczególnych branż lub sektorów, a także rolę wielkości firmy w proces wzrostu produktywności oraz analizuje związek między produktywnością, handlem i międzynarodową konkurencyjnością.

   

  Kompendium Wskaźników Produktywności OECD przedstawia przegląd krótko i długoterminowych trendów w produktywności w krajach OECD, dostarczając analizy niektórych czynników takich jak:

   

  - porównania dochodu na mieszkańca i roli wydajności pracy na poziomie międzynarodowym;

  - wkład poszczególnych branż lub sektorów we wzrost wydajności pracy;

  - długoterminowe tendencje wzrostu wydajności w dużych rozwiniętych gospodarkach.

   

  Publikacja podaje dla przykładu dane dot. dochodów z pracy, które zmniejszyły się w większości krajów w ciągu ostatnich piętnastu lat, szczególnie w sektorze wytwórczym, z największymi spadkami w Polsce (z 66% w 2001 r. do 48% w 2016 r.), w Stanach Zjednoczonych (61% w 2001 r. do 48% w 2015 r.) i Danii (64% w 2001 r. do 52% w 2016 r.). Poniżej znajduje się zestawienie wzrostu wydajności pracy w przemyśle wytwórczym w latach 2001-2007 oraz 2010-2016.

   

     

  Źródło: OECD Compendium of Productivity Indicators 2018, p. 17

   

  Więcej informacji:

  https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-compendium-of-productivity-indicators-2018_pdtvy-2018-en

   

  OECD (2018), OECD Compendium of Productivity Indicators 2018, OECD Publishing, Paris,

  https://doi.org/10.1787/pdtvy-2018-en

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: