close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 7 września 2018

  Wdrażanie strategii komunikacji w OECD w 2017 r. oraz działania w zakresie jej implementacji w ciągu ubiegłego roku dotyczyły głównie trzech zakresów tematycznych: 1) Reagowanie na wyzwania globalizacji i przezwyciężanie podziałów; 2) Cyfrowa transformacja w gospodarce i społeczeństwie; 3) Współpraca międzynarodowa i rozwój standardów globalnych (ze szczególnym naciskiem na podatki i ochronę klimatu).

  Photo: ©OECD ; OECD Communications in 2018 - C(2018)2 p. 5

   

   

  W minionym roku OECD poświęciło również dużą część swoich działań komunikacyjnych na promowanie ważnych wydarzeń na świecie, w tym promocję licznych publikacji. Sekretarz Generalny OECD (SG) dokonał w tym czasie inauguracji 64 flagowych publikacji OECD w 18 krajach. Działalność komunikacyjna odbywała się również poprzez centra OECD w Waszyngtonie, Berlinie, Tokio i Meksyku. Organziacja nadal poszerzała swoją działalność w zakresie komunikacji instytucjonalnej, w tym wśród parlamentarzystów, przedsiębiorców, społeczeństwa obywatelskiego, środowisk akademickich i ośrodków analitycznych. Mobilizacja mediów w 2017 roku widoczna była szczególnie w odniesieniu do dwóch kluczowych publikacji OECD: Economic Outlook i Education at Glance.

   

  Do najważniejszych wydarzeń 2017 roku należały:

   

  • Forum OECD: 3000 uczestników; 254 prelegentów, w tym 40% kobiet i 21% młodych osób poniżej 35 lat (wzrost o 10% w porównaniu do 2016 r.).
  • Światowa Sieć Parlamentarna: 173 parlamentarzystów uczestniczyło w dwóch wydarzeniach organizowanych w 2017 r. (o 58% więcej niż w 2016 r.) i utworzenie grupy parlamentarnej poświęconej tematyce uczciwości i przejrzystości Parliamentary Group on Integrity and Transparency.
  • Inicjatywa Better Life Index (BLI).

    

  Zestawienie danych dotyczących komunikacji cyfrowej, która charakteryzowała się silnym wzrostem aktywności w mediach społecznościowych oraz nieco zmniejszonym wykorzystaniem zasobów iLibrary OECD obejmuje:

   

  • OECD.org: ponad 20 mln odsłon (wzrost o 5% w porównaniu do 2016 r.);
  • OECD iLibrary: ponad 9 mln pobranych publikacji (spadek o 6% w porównaniu do 2016 r.);
  • Twitter: ponad 525 000 użytkowników (wzrost o 11% w porównaniu do 2016 r.)
  • Facebook: prawie 220 000 abonentów (w roku 2016 wskaźnik ten wynosił 190 000);
  • Prawie 520 000 wyświetleń na YouTube (wzrost o ponad 4% w porównaniu do roku 2016);
  • Portal danych: 12 milionów odsłon (o 43% więcej niż w 2016 r.).

   

  W 2017 r. - wraz z pojawieniem się pojęcia post-prawdy „Post-Truth” - działania komunikacyjne OECD odbywały się w odmiennym do minionych lat kontekście. Jest to zjawisko napędzane przez dwie współzależne tendencje:

   

  • Rosnącą nieufność do instytucji politycznych i elit, wynikającą z przekonania, że efekty globalizacji nie są rozmieszczone równomiernie  oraz że potrzeby obywateli nie są realizowane;
  • Ciągłą fragmentację źródeł informacji i mediów oraz przyspieszenie procesu komunikacji.

    

  W tym świetle, zdaniem Organizacji, należy skoncentrować się na:

   

  • Przyjęciu proaktywnego podejścia do walki z izolacjonizmem i promowaniu współpracy oraz integracji w kontekście przyszłych kryzysów globalnych;
  • Podejściu do globalizacji w taki sposób, aby działania odbywały się z korzyścią dla wszystkich grup społecznych;
  • Wyjaśnieniu podstawowej roli organizacji międzynarodowych w zakresie wspierania współpracy wielostronnej;
  • Wsparcie władz publicznych we wdrażaniu rozwiązań na rzecz wzrostu sprzyjającemu włączeniu społecznemu.

    

  W 2018 r. działania komunikacyjne OECD będą miały charakter bardziej złożony. Napięcia wokół globalizacji i multilateralizmu, które pojawiły się w 2016 i 2017 roku będą stanowić poważne wyzwanie dla Organizacji. Rosnąca fragmentaryzacja i digitalizacja, w połączeniu z wciąż niskim poziomem zaufania publicznego sprawia, że klimat "post-prawdy", którego doświadczaliśmy w ubiegłym roku, będzie się utrzymywał. OECD pozostaje gotowe do działania i reagowania na te złożone wyzwania.

   

   

                                     Szacowane koszty i wydatki poniesione w 2017 roku

  Źródło: Budget Committee EDG No. 19, 27 March 2018

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: