close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 23 listopada 2018

  19-21 listopada 2018 r. w Paryżu odbyła się jubileuszowa konferencja wysokiego szczebla Tydzień Eurazji OECD z okazji 10.lecia działalności Programu Konkurencyjność Eurazji. W rocznicowej konferencji wzięli udział wysocy przedstawiciele wszystkich 13 państw regionu Eurazji objętych regionalnym programem współpracy z OECD

  Z okazji 10.lecia funkcjonowania Programu Regionalnego Konkurencyjnosć Eurazji doroczna konferencja Tydzień Eurazji OECD 2018 odbyła się pod hasłem OECDeurasia@10: Drawing the Lessons, Shaping the Future / Tirer les leçons, façonner l’avenir. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 21 krajów członkowskich OECD i UE, 13 krajów regionu Eurazji oraz 20 organizacji współpracujących z OECD, w tym: premier Afganistanu (Chief Executive), 3 wicepremierów (Kazachstan, Kirigstan, Uzbekistan), 25 ministrów i wiceministrów krajów czł. OECD i państw Eurazji.

   

   

  Na konferencji Tydzień Eurazji OECD 2018 r. Polskę reprezentował Pan Maciej Lang wiceminister Spraw Zagranicznych na czele delegacji MSZ i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Ambasador Surdej Stały Przedstawiciel RP przy OECD dokonał inauguracji konferencji Tydzień Eurazji OECD 2018 oraz przewodniczył obradom Okrągłego Stołu Konkurencyjności Eurazji[1], które otworzyły program tegorocznej konferencji.

   

  Photo: OECD