close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 17 sierpnia 2018

  Nauczyciele są najważniejszym zasobem współczesnych szkół. W każdym państwie wydatki na płace i szkolenia nauczycieli stanowią największą część publicznych wydatków na edukację. Wydatki te można określić mianem „inwestycji”, które mogą przynosić znaczący społeczny zwrot.

  Photo: ©OECD 2018; Cover © © Blend Images/Getty Images © Digital Vision/Getty Images © Hero Images Inc. / Getty Images © LIUSHENGFILM / Shutterstock © Monkey Busines/Fotolia © RelaXimages / Corbis © Tyler Olson/Shutterstock

   

  Badania dowodzą, że podobni co do zdolności uczniowie osiągają zróżnicowane wyniki w zależności od jakości uczących ich nauczycieli. Jakość pracy nauczycieli ma fundamentalne znaczenie dla wyników nauczania. Szacuje się, że uczeń uczony przez 10% najlepszych nauczycieli opanuje w ciągu roku 150% materiału, podczas gdy uczeń uczony przez kogoś z 10% najsłabszych nauczycieli przyswoi sobie 50% materiału.

   

  Poprawa skuteczności i efektywności szkolnictwa zależy, w dużej mierze, od zdolności do zapewnienia, aby kompetentne osoby chciały pracować jako nauczyciele. Raport OECD pokazuje jak państwa o najlepszych systemach edukacyjnych selekcjonują, rozwijają, oceniają i wynagradzają nauczycieli?

   

  Jakość nauczycieli ma wielkie znaczenie dla mobilności społecznej. W środowiskach społecznie zmarginalizowanych potrzeba zatem najlepszych nauczycieli, aby, wobec braku wsparcia rodzin, pomagali uczniom w poprawie osiągnięć szkolnych. Tymczasem w wielu państwach obserwuje się odwrotną prawidłowość: tam, gdzie pożądani są najlepsi nauczyciele, często trafiają nauczyciele przeciętni lub wprost słabi. Kierujący pracami OECD w obszarze pomiaru efektów szkolnictwa (PISA) Andreas Schleicher mówi wprost: „do szkół w najtrudniejszych środowiskach nie należy wysyłać więcej nauczycieli, ale przede wszystkim lepszych nauczycieli”. Przyciągnięcie do pracy w zawodzie nauczyciela lepiej przygotowanych i silniej motywowanych nauczycieli jest w wielu państwach najważniejszym wyzwaniem.

   

  Więcej informacji:

  https://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/effective-teacher-policies_9789264301603-en

   

  OECD (2018), Effective Teacher Policies: Insights from PISA, PISA, OECD Publishing, Paris, h

  ttp://dx.doi.org/10.1787/9789264301603-en

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: