close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OBECNOŚĆ W SEKRETARIACIE OECD

 • Obecność Polski w Sekretariacie OECD rozpoczęła się już przed uzyskaniem przez nasz kraj członkostwa w tej Organizacji. Pierwsi Polacy zatrudnieni w Sekretariacie podjęli pracę już w pierwszej połowie lat 90-tych jako eksperci lub konsultanci na umowach okresowych, gdyż tylko taka forma zatrudnienia była możliwa dla specjalistów z krajów nie będących członkami OECD. Na opracowywanie ściśle określonych projektów byli też delegowani przedstawiciele poszczególnych resortów, głównie na okresy trzy i sześciomiesięczne. Po przystąpieniu Polski do OECD powstała dla obywateli polskich możliwość zatrudnienia w Sekretariacie Organizacji oraz uczestnictwa w pracach organów wybieralnych.

  Obecnie w ramach Sekretariatu pracuje ponad pięćdziesięciu obywateli polskich w takich dyrektoriatach jak np.: Dyrektoriat ds. Finansów i Przedsiębiorczości, Dyrektoriat Ochrony Środowiska, Dyrektoriat Handlu i Rolnictwa, Dyrektoriat Nauki, Technologii i Przemysłu, czy w afiliowanej przy OECD Międzynarodowej Agencji Energetycznej IEA.

  Współczynnik procentowy dot. obywateli polskich zatrudnionych w OECD oraz instytucjach jej podległych i z nią współpracujących jest dość zbliżony do wkładu finansowego wnoszonego przez Polskę do budżetu OECD i instytucji jej podległych oraz z nią współpracujących (1,43% udziału w budżecie, 1,47% udziału w zatrudnieniu).

   

  Funkcje w organach OECD

   

  Ambasador J. Woroniecki był członkiem Komitetu Audytu.

  Ambasador P. Wojciechowski był przewodniczącym Nieformalnej Grupy Refleksyjnej ds. Brazylii oraz  przewodniczącym Centrum Rozwoju, szefem Roundtable w ramach Programu "Konkurencyjność Eurazji". W okresie wrzesień 2013 r. - sierpień 2014 r. był dziekanem Korpusu Dyplomatycznego w OECD.

  Ambasador J. Wiśniewski był wiceprzewodniczącym Rady Doradczej (Advisory Board) Programu „Konkurencyjność Eurazji”, która pełni doraźne funkcje kontrolne w tym Programie.

  Ambasador A. Surdej jest wiceprzewodniczącym Rady Doradczej (Advisory Board) Programu „Konkurencyjność Eurazji”, która pełni doraźne funkcje kontrolne w tym Programie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: