close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KOORDYNACJA WSPÓŁPRACY POLSKI Z OECD

 •  

  Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD jest placówką zagraniczną podległą Ministrowi Spraw Zagranicznych, który odpowiada za koordynację polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz za stosunki RP z organizacjami międzynarodowymi, zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z dnia 4 września 1997 r. (z późn. zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1385, Nr 240, poz. 1429).

   

  Ważną funkcję w obszarze współpracy Polski z OECD pełni międzyresortowy Zespół ds. Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, utworzony  na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1997 r. (z późn. zm.: zarz. nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2002 r.).

  Zespół jest organem doradczym Rady Ministrów, do którego zadań należy:

   

   

  • Przedstawianie Radzie Ministrów wniosków i stanowisk w sprawach dotyczących realizacji zadań wynikających z członkostwa w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Memorandum - Stanowiska rządu RP wobec niektórych aktów prawnych OECD;
  • Przygotowywanie propozycji wniosków dotyczących działań związanych z udziałem Polski w pracach OECD;
  • Dokonywanie oceny zgodności stanowiska rządu RP prezentowanego na forum Organizacji ze stanowiskiem prezentowanym na forum innych organizacji międzynarodowych;
  • Doradzanie w sprawach dotyczących stanowiska rządu RP na posiedzeniach Rady Ministerialnej OECD;
  • Doradzanie w sprawach propozycji stanowiska strony polskiej w kwestii programu i budżetu OECD;
  • Inicjowanie innych działań związanych z wykonywaniem zadań wynikających z uczestnictwa Polski w OECD.

  Obecnie przewodniczącym Zespołu jest Krajowy Koordynator współpracy RP - OECD, pan Radosław Domagalski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, a jego zastępcami są: pani Katarzyna Kacperczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz pan Jacek Dominik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.
   
   

   
   
   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: