close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM

 •  

  OECD w wielu sprawach zasięga opinii organizacji zrzeszających pracodawców i pracowników. Wyjaśnia to istnienie przy niej dwóch specjalnych komitetów doradczych, czyli Komitetu Doradczego Biznesu i Przemysłu (BIAC) oraz Komitetu Doradczego Związków Zawodowych (TUAC). Mają one swoje Sekretariaty w Paryżu i sieć podkomitetów w państwach członkowskich OECD. Konsultacje z przedstawicielami BIAC i TUAC są prowadzone na spotkaniach roboczych, zwoływanych z inicjatywy Rady OECD, Sekretarza Generalnego, poszczególnych Komitetów Sektorowych, TAC także w ramach działalności Komitetu Łącznikowego ds. Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych. Ponadto oba Komitety Doradcze zapraszane są często do przesyłania swoich obserwatorów na sesje Komitetów Sektorowych, na posiedzenia innych organów pomocniczych i na seminaria organizowane pod auspicjami OECD.

   

  Zgodnie z wieloletnią tradycją, każda coroczna Sesja Ministerialna Rady OECD jest poprzedzona konsultacjami, jakie odbywają się w przeddzień tego spotkania Przewodniczącego Sesji z kierownictwem BIAC i TUAC, podczas którego przedstawia ono w formie oficjalnych oświadczeń własne stanowiska wobec problematyki, która ma być poruszana w trakcie posiedzenia ministerialnego. Dzięki istniejącemu systemowi konsultacji BIAC i TUAC mogą wywierać wpływ na stanowiska rządów krajów w zakresie problematyki prowadzonej na forum OECD.

  Przedstawicielami Polski w BIAC są Konfederacja Pracodawców Polskich oraz Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, natomiast w pracach TUAC aktywny udział bierze NSSZ Solidarność.

   

  odwiedź stronę Komitetu Doradczego Biznesu i Przemysłu (BIAC)

  odwiedź stronę Komitetu Doradczego Związków Zawodowych (TUAC)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: