close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 12 czerwca 2017

  W dniach 7-8 czerwca 2017 roku dbyło się najważniejsze posiedzenie organu OECD – spotkanie Rady na szczeblu ministerialnym pod hasłem Making Globalisation Work: Better Lives for All.

  Photo: OECD/Hervé Cortinat

   

  Polska była reprezentowana przez Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, Krajowego Koordynatora Współpracy RP-OECD Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Tadeusza Kościńskiego oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pawła Gruzę.

   

  Uczestnicy dyskutowali o sposobach wzmocnienia inkluzywnego wzrostu gospodarczego oraz przełożenia go na poprawę jakości życia całych społeczeństw. Zwrócono uwagę na konieczność tworzenia polityk publicznych zorientowanych na potrzeby obywateli, przy równoczesnym wspieraniu procesów sprzyjających upowszechnieniu nowych technologii i utrzymaniu otwartości gospodarczej. Podkreślono znaczenie reform wewnętrznych oraz minimalizacji tych efektów globalizacji, które mają negatywny wpływ na różne grupy społeczne i pogłębiają wykluczenie ekonomiczno-społeczne. Zwrócono uwagę na konieczność dostosowania instytucji rynku pracy, zwiększenia elastyczności form zatrudnienia oraz lepszego dostosowania kompetencji kształcących się do potrzeb przedsiębiorstw i gospodarki. W trakcie spotkania ministerialnego zaprezentowany został raport Economic Outlook z prognozą OECD dla gospodarki światowej 2017 r.

  Tagi: OECD

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: