close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 9 czerwca 2017

  Pod koniec marca 2017 r. Dyrektoriat OECD ds. Zarządzania Publicznego i Rozwoju Terytorialnego opublikował przegląd dot. uczciwości sektora publicznego w Meksyku OECD Integrity Review of Mexico: Taking a Stronger Stance Against Corruption. Dokument został opracowany w świetle nowo przyjętych rozwiązań systemowych, mających na celu poprawę stanu przestrzegania polityk uczciwości.

   

  Photo: © OECD 2017; Cover © Jess Kraft/Shutterstock.com

   

  Krajowy System Antykorupcyjny National Anti-corruption System (NACS), który wszedł w życie 18 lipca 2016 r. ma szansę przełamać impas w walce z korupcją w Meksyku. Pakiet ustaw tworzących ów system stanowi punkt zwrotny w kształtowaniu polityk uczciwości i zwalczaniu korupcji w sektorze publicznym. Cel, jaki stawia przed sobą meksykański ustawodawca, ma zostać osiągnięty m.in. poprzez przezwyciężenie fragmentaryzacji oraz wprowadzenie spójnych polityk krajowych w zakresie uczciwości, usprawnienie koordynacji działań organów administracji rządowej, wzmocnienie mechanizmów walki z korupcją i zachowaniami nieetycznymi w administracji publicznej, zwiększenie przejrzystości oraz aktywne uczestnictwo społeczeństwa obywatelskiego.

   

  Przegląd przedstawia przedsięwzięte w tym zakresie przez rząd Meksyku inicjatywy takie jak m.in. utworzenie na szczeblu federalnym nowych struktur zarządzania ds. przeciwdziałania korupcji, zmiana kodeksów postępowania etycznego dla funkcjonariuszy publicznych, stałe ulepszanie funkcjonowania specjalnej internetowej platformy zawierającej informacje o zamówieniach publicznych CompraNet, aby zapewnić lepszy nadzór oraz większą wykrywalność naruszeń prawa.

   

  Pomimo przełomowego charakteru wprowadzanych reform, największym wyzwaniem stojącym przed Meksykiem jest nadal pełna i skuteczna implementacja. Wśród zaleceń OECD kluczowe znaczenie mają przede wszystkim: wzmocnienie rozwiązań instytucjonalnych na rzecz spójności działań i efektywnej współpracy w walce z korupcją na szczeblu federalnym i stanowym, poprawa koordynacji wertykalnej oraz horyzontalnej, wypełnianie istniejących luk w uregulowaniach prawnych, zwiększanie świadomości, budowanie kultury uczciwości i promowanie postaw etycznych w sektorze publicznym oraz zapewnienie ochrony dla jednostek denuncjujących niewłaściwe praktyki i zachowania naruszające prawo. Nie bez znaczenia jest również egzekwowanie przestrzegania zasad uczciwości i wykluczanie z życia publicznego skorumpowanych funkcjonariuszy czy przedsiębiorstw, odstraszając w ten sposób potencjalnych naśladowców i zwiększając zarazem zaufanie społeczeństwa do rządu.

   

  Więcej informacji:

  http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-integrity-review-of-mexico_9789264273207-en

   

  OECD (2017), OECD Integrity Review of Mexico: Taking a Stronger Stance Against Corruption, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris.

  DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264273207-en

   

  Tagi: OECD

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: