close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 15 listopada 2017

  Nierówności są jednym z najbardziej palących wyzwań, przed którymi stoją kraje OECD zaś rozwój wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu jest kluczowym celem polityki w krajach OECD. W tym kontekście powstał raport OECD Making Innovation Benefit All: Policies for Inclusive Growth, omawiający mechanizmy, za pomocą których innowacje oparte na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) mogą mieć wpływ na integrację społeczną.

   

  Głównym celem raportu jest zbadanie, w jaki sposób polityka innowacji może przyczynić się do wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i jak skutecznie ją wdrażać.

   

  Ponadto w raporcie omówiono zagadnienie innowacji cyfrowych, które wpływają na wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu. Innowacyjność od dawna uznawana jest za kluczowy czynnik wzrostu gospodarczego, może również promować włączenie społeczne. Dzisiaj innowacje wynikające z TIK mogą przyczynić się do wzrostu sprzyjającego włączeniu na kilka sposobów. Korzyści społeczne wynikają z rosnącego przepływu bardziej przystępnych cenowo produktów i usług, również w sektorach opieki zdrowotnej i edukacji, z których oba są istotnymi aspektami tworzenia dobrobytu.

   

  W raporcie ocenia się również rozbieżność wyników możliwości tworzenia innowacji i inwestycji  w różnych regionach krajów OECD. Chociaż ogólne różnice w dostępie do innowacji uległy zmniejszeniu, znaczne nierówności utrzymują się. Pomimo wzrostu inwestycji w czynniki mające na celu ułatwienie lokalnego rozwoju nowych technologii i innych postępów prowadzących do innowacji i wzrostu wydajności, luki w regionach w ciągu ostatnich 20 lat poszerzają się.

   

  Dokument  przedstawia również rolę, jaką odgrywają polityki zwiększania dostępu do szkolnictwa wyższego. Rozwój szkolnictwa wyższego stwarza możliwości dla gospodarek opartych na wiedzy i wydaje się być głównym czynnikiem wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Wiele krajów prowadzi innowacyjne strategie mające na celu poprawę sprawiedliwego dostępu do tego typu szkolnictwa. Celem jest zdobycie umiejętności niezbędnych w XXI wieku dla kadry. Niektóre innowacje w dziedzinie edukacji, w szczególności innowacje oparte na TIK, mogą również pomóc niektórym uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w pełni uczestniczyć w tym systemie.

  Photo: © OECD 2017; © alphaspirit/shutterstock.com; La1n/shutterstock.com

   

   

  Więcej informacji:

  https://www.innovationpolicyplatform.org/system/files/Inclusive%20Growth%20publication%20FULL%20for%20web.pdf

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: